Regulamin

Właścicielem i organem prowadzącym california-dreams.pl jest:

California Dreams
Ul.Szkolna 23
62-070 Gołuski

 

California dreams  posługuje się następującymi numerami identyfikacyjnymi:

REGON: 369920559

NIP: 9721155401

 1. Zamówienia – warunki realizacji
 2. Dział Obsługi Klienta Sklepu Internetowego funkcjonuje w dni robocze w godz. 8:00 – 16:00 pod adresem kontakt@california-dreams.pl.
 3. Dniami roboczymi są wszystkie dni w tygodniu za wyjątkiem sobót, niedziel oraz dni uznawanych za święta ustawowo wolne od pracy na mocy ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy.
 4. Zamówienia na towary oferowane w Sklepie Internetowym przyjmowane są za pośrednictwem strony internetowej www.california-dreams.pl. Klient po zarejestrowaniu się i zalogowaniu, dokonuje wyboru odpowiedniego towaru, wskazując na produkt, którym jest zainteresowany, za pomocą opcji „Dodaj do koszyka”. Sklep Internetowy umożliwia proces zakupowy bez obowiązku rejestracji i logowania. Po zakończeniu wybierania towarów Klient przechodzi do części zwanej “Zamówienie”. Przed zatwierdzeniem zamówienia Klient dokonuje wyboru sposobu dostarczenia zakupionych towarów, sposobu płatności za zamówienie oraz dodatkowo przy jego potwierdzeniu akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu.

Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmian w kolorystyce Produktów, wynikającą z różnicy kolorów uwidocznionych na zdjęciu Produktu a oryginałem sfotografowanego Produktu.
Zdjęcia oraz inne formy wizualizacji i prezentacji Produktów zamieszczone na stronach Sklepu nie oddają rzeczywistej kolorystyki Produktów, a jedynie mają charakter informacyjny o Produktach.

 1. Bezpośrednio przed złożeniem zamówienia Klient zostanie poinformowany o głównych cechach świadczenia (zamówionych towarów), łącznej cenie za świadczenie wraz z podatkami a także opłatach za transport i ewentualnych innych kosztach związanych z dostaw /zwrotem towaru, które Klient poniesie w razie odstąpienia od umowy.
 2. Przed złożeniem zamówienia Klient obowiązany jest potwierdzić, że wie, że złożenie zamówienia pociąga za sobą obowiązek zapłaty. Do potwierdzenia składanego zamówienia Klient używa przycisku oznaczonego czytelnym napisem „Przejdź do kasy”.
 3. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, przez cały rok. Zamówienia złożone w dni robocze po godzinie 12:00, w soboty, niedziele i święta, realizowane są w najbliższym dniu roboczym.
 4. Składając zamówienie Klient zawiera umowę sprzedaży zamawianych towarów z właścicielem Sklepu Internetowego (California dreams w Gołuskach).
 5. Po zarejestrowaniu Klient otrzymuje na podany przez siebie adres wiadomość z linkiem potwierdzającym rejestrację i utworzenie konta na stronie internetowej www.california-dreams.pl
 6. Klient ma również możliwość złożenia zamówienia bez konieczności uprzedniej rejestracji i logowania na stronie internetowej. Do realizacji zamówienia wymaga się: dodania towaru do koszyka, wskazania sposobu odbioru i płatności, adresu zamieszkania oraz adresu e-mail i nr telefonu kontaktowego.
 7. W zamówieniu (w koszyku), Klient wskazuje:
  – zamawiany towar;
  – adres, na jaki ma być dostarczony towar oraz adres na jaki ma zostać wystawiona faktura;
  – klient  otrzyma informację ,iż zobowiązany jest do potwierdzenia, że osoba składająca zamówienie , będzie też osobą dokonującą płatności – inaczej takie zamówienie nie będzie mogło być realizowane. System automatycznie będzie odrzucał takie zamówienie. (Przykładowy Jan Kowalski – osoba składająca zamówienie , będzie wymagana jako osoba wpłacająca)
  – adres e-mail oraz telefon kontaktowy;
  – sposób dostawy;
  – sposób płatności.
 1. Zamówienie jest realizowane na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu.
 2. Sklep Internetowy nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostarczeniu zamówionego towaru lub realizacji zamówienia, wynikające z błędnie podanego przez Klienta lub niedokładnego adresu dostawy.
 3. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje na podane konto email, automatycznie generowany przez Sklep, list elektroniczny ze szczegółami zamówienia, w tym w szczególności opisem przedmiotu zamówienia oraz łącznej cenie wraz z podatkami i kosztami dostawy. W/w list stanowi potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży towarów.
 4. Ceny towarów
 5. Wszystkie ceny podane w serwisie są wyrażone w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Podane ceny nie obejmują kosztów przesyłki.
 6. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena produktu podana na stronie Sklepu Internetowego przy produkcie w chwili składania zamówienia przez Klienta.
 7. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia przedstawiana jest na stronie, po dokonaniu przez Klienta wyboru formy dostawy zamówienia i formy płatności.
 8. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania i odwoływania cen promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian (zmiany cen nie dotyczą zamówień, złożonych przed wejściem zmian w życie).

III. Zamówienia – modyfikacje.

 1. Klient ma prawo anulowania całości lub części zamówienia albo wprowadzenia zmian danych koniecznych do wystawienia faktury oraz wysyłki.
 2. Anulowanie zamówienia może nastąpić do momentu wysyłki zamówionych towarów. Możliwość anulowania zamówienia nie narusza prawa Klienta do odstąpienia od umowy.
 3. Anulowania zamówienia bądź jego zmian można dokonać kontaktując się z Działem Obsługi Klienta mailowo (kontakt@california-dreams.pl).
 4. Klient otrzymuje na podane wcześniej konto e-mail potwierdzenie ze Sklepu o anulowaniu zamówienia bądź dokonanych zmianach.

Realizacja zamówienia :

Zapłatę za towar, który ma być dostarczony na terenie Polski można dokonać:

– przelewem na konto – realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta, w chwili wpływu należności na konto Sklepu.

– za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych Paypal

 1. Wysyłka – czas realizacji zamówienia.
 2. Czas realizacji zamówienia obejmuje czynności Sklepu od chwili przyjęcia zamówienia od Klienta do momentu przekazania paczki ze Sklepu do podmiotu realizującego dostawę. Dostawa nastąpi po terminie wynikającym z szacunkowego czasu realizacji zamówienia z magazynu Sklepu nie dłuższym niż 2 dni robocze. Czas realizacji całego zamówienia jest podawany z uwzględnieniem terminu skompletowania wszystkich zamówionych towarów.
 3. Podany czas realizacji zamówienia dotyczy tylko dni roboczych
 4. Zamówione towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem Firmy Kurierskiej DHL
 5. Zamówienia dokonane do godziny 12:00 w dni robocze wysyłane są tego samego dnia. W wyjątkowych sytuacjach przesyłka jest nadawana w następnym dniu roboczym.
 6. Czas dostawy w przypadku firmy kurierskiej DHL wynosi 24-72h.
 7. Koszt dostarczenia zamówionego towaru na terenie Polski ustalany jest według cennika przewoźnika.
 8. Koszty dostawy zamówionego towaru, za pośrednictwem firmy kurierskiej DHL, pokrywa Klient.

W przypadku zamówienia o wartości powyżej 100 zł Sklep pokrywa koszty przesyłki.

 1. W trakcie odbioru przesyłki Klient ma prawo w obecności kuriera sprawdzić stan techniczny przesyłki. Należy zwrócić uwagę na wszelkie uszkodzenia opakowania a w szczególności taśm zabezpieczających. Sporządzenie przy udziale kuriera protokołu z opisem uszkodzeń przesyłki ułatwi Sklepowi rozpatrzenie składanej reklamacji.
 2. Do każdego zamówionego produktu dołączany jest paragon albo faktura VAT (na wyraźne życzenie Klienta).
 3. Reklamacje i Zwroty

Zwroty

Jeśli okaże się, że nie pasuje Ci rozmiar zakupionego produktu możesz go zwrócić bądź wymienić na odpowiedni rozmiar w przeciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. Towar musi być nieużywany. Następnie poinformuj nas mailowo o zwrocie (kontakt@california-dreams.pl) oraz prześlij towar wraz z dokumentem zakupu i formularzem wymiany (do pobrania poniżej) na adres:

California Dreams
Ul.Szkolna 23
62-070 Gołuski Z dopiskiem ZWROT

-> Formularz zwrotu/wymiany <-

Przy wymianie towaru proszę najpierw złożyć zamówienie na inny wybrany produkt (w uwagach do zamówienia zaznaczyć, że to będzie wymiana), nowe zamówienie zrealizujemy gdy dojdzie do nas towar na wymianę.

Reklamacje

Reklamacje przyjmowane są jedynie na podstawie dokumentu zakupu. Reklamując towar poinformuj nas o tym mailowo (kontakt@california-dreams.pl).

W celu uniknięcia wszelkich wątpliwości Sklep oświadcza, iż żadne z postanowień Regulaminu nie ogranicza uprawnień Klienta będącego konsumentem, przysługujących mu na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014.827) oraz Kodeksu cywilnego, a także innych przepisów bezwzględnie obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 VII. Uprawnienie Klienta  do odstąpienia od umowy zawartej na odległość

 1. Klient będący konsumentem, może w terminie 14 dni odstąpić od zawartej ze Sklepem umowy na odległość bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów opisanych w dalszej treści niniejszego Regulaminu . W przypadku skorzystania przez Klienta z możliwości odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą.
 2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy, o którym mowa w punkcie poprzedzającym, rozpoczyna się dla umowy, w wykonaniu której Sklep wydaje towar, będąc zobowiązanym do przeniesienia jego własności – od objęcia rzeczy w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części, a dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.
 3. Klient może odstąpić od umowy, składając Sklepowi oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu (FORMULARZ). Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 4. Prosimy o dołączenie do zwracanego towaru dowodu zakupu (paragon fiskalny lub faktura vat otrzymane przez Klienta wraz z przesyłką).
 5. Zwracany przez Klienta towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.
 6. Zakupiony towar należy zwrócić na poniższy adres:

California Dreams
Ul.Szkolna 23
62-070 Gołuski
z dopiskiem: REKLAMACJA

 1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej ze Sklepem na odległość nie przysługuje Klientowi, będącemu konsumentem, w odniesieniu do umów:
 2. a)      w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 3. b)      w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

VIII. Koszty zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy 

 1. Sklep ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta będącego konsumentem o odstąpieniu od umowy, zwrócić Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru.
 2. Sklep dokonuje zwrotu płatności na wskazany przez klienta numer konta bankowego.
 3. Jeżeli Sklep nie zaproponował, że sam odbierze towar od Klienta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 4. Jeżeli Klient będący konsumentem wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep Internetowy, Sklep nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 5. Klient ma obowiązek zwrócić towar Sklepowi Internetowemu lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Sklep do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sklep zaproponował, że sam odbierze towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.
 6. Klient będący konsumentem ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu towaru, chyba że Sklep zgodził się je ponieść lub nie poinformował Klienta o konieczności poniesienia tych kosztów.
 7. Klient będący konsumentem ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru, chyba że Sklep nie poinformował Klienta o prawie odstąpienia od umowy zgodnie z wymaganiami ustawy o prawach konsumenta, w szczególności dotyczącymi sposobu i terminu wykonania prawa odstąpienia od umowy bez podania przyczyny, a także wzorze formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego załącznik do Regulaminu.
 8. Dane osobowe
 9. Poprzez zamówienie złożone w Sklepie Internetowym, Klient wyraża zgodę na wprowadzenie swoich danych osobowych do bazy właściciela Sklepu Internetowego oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji zawartej umowy.

 

2.Klient ma prawo na nie wyrażenie zgody, przetwarzania swoich danych osobowych.

 

 1. Klient podaje dane osobowe dobrowolnie, jednak brak zgody Klienta na przetwarzanie tych danych uniemożliwia realizację złożonego zamówienia.
 2. W przypadku wyrażenia przez Klienta dodatkowej zgody, jego dane osobowe będą przetwarzane przez Sklep w celu informowania Klienta o towarach, promocjach i usługach dostępnych w Sklepie Internetowym.
 3. Dane osobowe podlegają ochronie zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
 4. Klientom przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania usunięcia.
 5. Odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych ponosi Klient.
 6. Klient może zapoznać się z Polityką prywatności i Polityką cookies Sklepu Internetowego.
 7. Postanowienia końcowe.
 8. Sklep Internetowy nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres email wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie emaili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.
 9. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail potwierdzenia, specyfikacji Zamówienia oraz wydruku paragonu lub faktury VAT dołączonej do przesyłki.
 10. Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. O wszelkich zmianach niniejszego Regulaminu sprzedaży Klient zostanie poinformowany i poproszony o akceptację zmian przy najbliższym logowaniu na stronę. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie określonym przez Sklep, nie krótszym jednak niż 7 dni od daty zamieszczenia ich na stronie .Treść nowego regulaminu zostanie opublikowana na stronie internetowej www.california-dreams.pl. Do zamówień złożonych przed wejściem w życie zmian Regulaminu stosuje się postanowienia Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w chwili składania zamówienia.

Polityka Prywatności

Niniejszy dokument ma na celu przedstawienie zasad, na jakich chroniona jest prywatność osób korzystających ze Sklepu Internetowego . Wyrażenia użyte w niniejszym dokumencie, pisane wielką literą, posiadają następujące znaczenie:

Operator – California dreams firma z siedzibą w Gołuskach ( ul.Szkolna 23 62-070 Gołuski)

Serwis – grupa administrowanych przez Operatora strony internetowej www.california-dreams.pl , dającej możliwość kupowania produktów przez Internet

Użytkownik – podmiot korzystający z Serwisu na podstawie zasad opisanych w “Regulaminie Sklepu Internetowego” w celu zakupu oferowanych w nim produktów.

Dane Osobowe Użytkownika – informacje odnoszące się do osoby Użytkownika bądź jego preferencji, ujawniane przez Użytkownika dobrowolnie w momencie rejestracji w Serwisie, w trakcie korzystania z określonych funkcji Serwisu bądź udzielane przez Użytkownika w odpowiedzi na stawiane mu wyraźne i konkretne pytania

Ochrona Użytkownika

Operator jest obowiązany do ochrony prywatności Użytkowników. Dane Osobowe Użytkowników będą gromadzone i przetwarzane zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.

Niniejsza Polityka prywatności informuje o rodzaju gromadzonych Danych Osobowych Użytkownika, sposobie ich wykorzystania, ewentualnego udostępniania i przechowywania.

Korzystając z Serwisu Użytkownik wyraża zgodę na warunki wynikające z niniejszej Polityki prywatności. Jeżeli Użytkownik nie wyraża zgody na warunki zawarte w niniejszym dokumencie, powinien zaprzestać korzystania z Serwisu.

Niniejszy dokument należy odczytywać przy uwzględnieniu regulacji zawartych w Polityce cookies

Rodzaje gromadzonych Danych Osobowych Użytkownika

Operator gromadzi następujące dane:

 • imię i nazwisko Użytkownika,
 • adres pocztowy,
 • adres poczty elektronicznej (e-mail),
 • numer telefonu kontaktowego,
 • adres IP
 • informacje o przeglądarce Użytkownika

Przetwarzanie Danych Osobowych Użytkownika

Dane Osobowe Użytkownika są gromadzone i przetwarzane zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych

Dane Osobowe Użytkownika są przetwarzane w następujących celach:

 • zapewnienie Użytkownikowi prawidłowego dostępu do Serwisu
 • umożliwienie zakupu produktów oferowanych w Serwisie oraz ich dostarczenie na adres wskazany przez Użytkownika
 • ułatwienie realizacji usług dodatkowych dostępnych podczas korzystania z Serwisu
 • dostarczenie Użytkownikowi informacji o Serwisie i Operatorze, w tym również prowadzenie działań marketingowych
 • analizowanie skuteczności funkcjonowania Serwisu i jego ulepszanie, w szczególności w celu dostosowania do oczekiwań i zainteresowań Użytkownika

Udostępnianie Danych Osobowych Użytkownika

Dane Osobowe Użytkownika ulegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawem dozwolonych. Dane odnoszące się do osób fizycznych udostępniane są wyłącznie za jej wyraźną zgodą.

Operator będzie udostępniać Dane Osobowe Użytkownika:

 • na żądanie uprawnionych organów państwowych, w zakresie wynikającym z uzasadnionego żądania
 • w ramach obowiązujących procedur sądowych i arbitrażowych
 • w celu ochrony praw Operatora lub innych użytkowników Serwisu

Prawo użytkownika do kontroli przetwarzanych Danych Osobowych Użytkownika

Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści dotyczących go Danych Osobowych Użytkownika oraz ich poprawiania.

Zabezpieczenie Danych Osobowych Użytkownika

Dane Osobowe Użytkownika będą bezpiecznie przechowywane w zasobach Operatora, z poszanowaniem norm bezpieczeństwa wymaganych przez prawo.

Obsługa Użytkowników

Pytania lub wątpliwości odnoszące się do Polityki prywatności Użytkownik może przesłać na adres kontakt@california-dreams.pl

Zmiany Polityki Prywatności

Operator zastrzega sobie prawo do dokonywania według własnego uznania w dowolnym momencie zmian Polityki prywatności. Zmiana może dotyczyć całości lub części niniejszej regulacji.

Treść nowej lub zmienionej Polityki prywatności zostanie opublikowana na stronie internetowej.

O wszelkich zmianach Polityki prywatności Użytkownik zostanie poinformowany przy najbliższym logowaniu na stronę Serwisu. Zmiany Polityki prywatności wchodzą w życie w terminie określonym przez Operatora, nie krótszym jednak niż 7 dni od daty zamieszczenia ich na stronie Serwisu.

 

Polityka Cookies

Operator – California dreams firma z siedzibą w Gołuskach ( ul.Szkolna 23 62-070 Gołuski)

Serwis – grupa administrowanych przez Operatora strony internetowej www.california-dreams.pl , dającej możliwość kupowania produktów przez Internet

Użytkownik – podmiot korzystający z Serwisu na podstawie zasad opisanych w “Regulaminie Sklepu Internetowego” w celu zakupu oferowanych w nim produktów.

Urządzenie – stanowiący funkcjonalną całość przedmiot złożony z części i podzespołów elektronicznych, umożliwiający Użytkownikowi połączenie z Serwisem przy pomocy sieci Internet i dostęp do danych zawartych w Serwisie

Cookies dane informatyczne – najczęściej krótkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na Urządzeniach wykorzystywanych przez Użytkownika do połączenia i korzystania ze stron internetowych Serwisu

Cookies bezpośrednie (nazywane też Cookies Operatora) – związane z funkcjonowaniem Serwisu Cookies zamieszczane przez Operatora i umożliwiające mu do nich dostęp, zasadniczo nakierowane na sprawną obsługę Serwisu i obserwowanie zachowań podmiotów korzystających z Serwisu

Cookies pośrednie (nazywane też Cookies Zewnętrzne) – Cookies zamieszczane przy wykorzystaniu strony internetowej Serwisu przez osoby trzecie, najczęściej reklamodawców zewnętrznych albo media społecznościowe (np. Facebook)

Cel stosowania plików Cookies

Generalnym celem stosowania plików Cookies jest optymalizacja funkcjonowania Serwisu.

Pliki Cookies Operatora pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dopasować parametry Serwisu do indywidualnych potrzeb Użytkownika (np. rozpoznanie podstawowych parametrów Urządzenia Użytkownika w celu prawidłowego wyświetlenia stron internetowych Serwisu).

Pliki Cookies umożliwiają utrzymanie sesji Użytkowników Serwisu (dzięki czemu nie istnieje potrzeba podawania loginu i hasła na każdej z podstron Serwisu) oraz tworzenie statystyk związanych z odwiedzinami Serwisu i sposobem korzystania z niego (analiza statystyk oglądalności itp.) co umożliwia jego ciągle ulepszanie.

Pliki Cookies mogą być wykorzystywane dla celów reklamowych (np. dopasowanie reklam do określonego profilu Użytkownika).

Cookies Zewnętrzne mogą być wykorzystywane w następujących celach:

 • zbieranie ogólnych i anonimowych danych statystycznych przy wykorzystaniu narzędzi analitycznych Google Analytics (administratorem Cookies jest Google Inc. z siedzibą w USA i wykorzystuje zgodnie z własną polityką Cookies)
 • wykorzystywanie funkcji interaktywnych w celu popularyzacji Serwisu przy wykorzystaniu serwisów społecznościowych m.in. Facebook.com (administratorem Cookies jest Facebook Inc. z siedzibą w USA albo Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii i wykorzystuje je zgodnie z własną polityką Cookies).

Jeżeli Użytkownik nie chce, aby w Urządzeniu były zamieszczane Cookies Zewnętrzne, powinien skorzystać ze sposobów na rezygnację z nich oferowanych przez ich administratorów bądź skorzystać z możliwości oferowanych przez używaną przeglądarkę internetową (patrz poniżej: Ograniczenie stosowania plików cookies)

Rodzaje plików Cookies

Pliki cookie są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. Pliki cookie nie pozwalają na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

Operator korzysta z dwóch rodzajów plików Cookies:

 • cookies sesyjne (session cookies) – pliki tymczasowe, przechowywane na Urządzeniu Użytkownika do czasu wylosowania z Systemu, opuszczenia strony internetowej bądź wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Zapisane informacje tekstowe są wówczas trwale usuwane z Urządzenia.
 • cookies stałe (persistent cookies) – pliki o charakterze ciągłym, przechowywane w Urządzeniu Użytkownika przez czas określony w parametrach danego pliku albo do czasu jego usunięcia przez Użytkownika.

Ograniczenia stosowania plików Cookies

Oprogramowanie używane przez Użytkownika do przeglądania stron internetowych (przeglądarka) zazwyczaj dopuszcza w sposób domyślny możliwość zapisywania i przechowywania plików Cookies w Urządzeniu Użytkownika. Przeglądarki umożliwiają również usuwanie plików Cookies. Po zmianie ustawień przeglądarki przez Użytkownika, możliwe jest automatyczne blokowanie dostępu plików Cookies do Urządzenia Użytkownika bądź informowanie o każdorazowym zamieszczeniu plików Cookies na Urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje w omawianym zakresie dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.

Pliki Cookies zainstalowane w Urządzeniu Użytkownika mogą być w każdym czasie usunięte przez Użytkownika, przy wykorzystaniu funkcji dostępnych w przeglądarce internetowej.

Po zablokowaniu dostępu albo usunięciu plików Cookies niezbędnych w procesie uwierzytelniania Użytkownika, bezpieczeństwa albo zapewnienia preferencji Użytkownika, mogą wystąpić utrudnienia – a w przypadkach skrajnych niemożliwość – korzystania przez Użytkownika z Serwisu.

Zmiany Polityki Cookies

Operator zastrzega sobie prawo do dokonywania według własnego uznania w dowolnym momencie zmian Polityki Cookies. Zmiana może dotyczyć całości lub części niniejszej regulacji.

Treść nowej lub zmienionej Polityki Cookies zostanie opublikowana na stronie internetowej Serwisu (www.giacomo.pl). O wszelkich zmianach Polityki Cookies Użytkownik zostanie poinformowany przy najbliższym logowaniu na stronę Serwisu. Zmiany Polityki Cookies wchodzą w życie w terminie określonym przez Operatora, nie krótszym jednak niż 7 dni od daty zamieszczenia ich na stronie Serwisu.